Koprivnica - tu živim
Brodski Stupnik - tu sam živio
Đurđevac - matični klub - tu radim

Neke od web stranica koje sam napravio i koje održavam za radioamatere:

REPUBLIKA HRVATSKA:

 

REPUBLIKA SRBIJA:

 

Ima još web stranica koje sam napravio, ali nisu navedene ovdje jer ih više ne održavam.