Koprivnica - tu živim
Brodski Stupnik - tu sam živio
Đurđevac - matični klub - tu radim

Slike antene dok je bila postavljena u moje dvorište. Sada je spakirana i nalazi se na tavanu.