Koprivnica - tu živim
Brodski Stupnik - tu sam živio
Đurđevac - matični klub - tu radim